Värden för Profil Værktøj A/S:

• högkvalitativa produkter
• bra och vänlig kundservice
• snabb leverans

Vårt mål är att du ska vara nöjd med ditt verktyg medan du kan utföra din uppgift till stor tillfredsställelse.
Vi säljer och levererar våra produkter i både Danmark och Sverige.


Här är vår historia från början till nutid:

1999
Företaget Profil Værktøj A/S grundas. Målet är att sälja skärverktyg för träbearbetning till industrin och byggbranschen i Danmark.
Företaget får ett bra mottagande på marknaden med exklusiv distribution av CMT-produkter i Danmark.

2000
Profil Værktøj köper sin största konkurrent Dansk Værktøjs Service A/S och tar över både anställda och lager. Förvärvet innebär att Profil Værktøj nu har ett ännu bättre grepp på den danska marknaden och att försäljning och personal växer kontinuerligt.

2008-2009
Under och efter finanskrisen stängdes flera kunder och Profil Værktøj kommer i framtiden att fokusera på försäljning till byggbranschen genom återförsäljare som hantverksbutiker. På grund av sin stora kompetens inom produkterna och snabb leverans väljer fler och fler av de stora butikskedjorna i landet att göra permanenta avtal med Profil Værktøj de närmaste åren

2009-2010
Profil Værktøj köper den mindre konkurrenten och partnern Proftool Aps. Detta innebär att produktsortimentet utökas till att även omfatta skär- och slipverktyg för murindustrin.

2018
Profil Værktøj köper Materielhuset A/S. Materielhuset är en totalleverantör av stegar och ställningar för professionella hantverkare. Materielhuset använder samma återförsäljarnätverk som Profil Værktøj, och stora synergieffekter förväntas under förvärvet. Förutom den danska marknaden är Materielhuset också representerat på den svenska marknaden av dotterbolaget Unihak AB.